Kullanım Koşulları

Lütfen, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’ne ait olan www.onlinematbaacim.com alan adlı internet sitesini (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. İnternet Sitesini ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.. İnternet Sitesini kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları kendi iradenizle peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1.     Genel Koşullar

1.     Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri İnternet Sitesi üzerinden, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlere ulaşması ve/veya kendi tasarımlarını İnternet Sitesi’ne yükleyerek üretilen baskılı ürünlerin satın alması hizmetlerini vermektedir. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan hizmetlerin değiştirilmesi, bu hizmetlere yeni hizmetler eklenmesi, kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri inisiyatifindedir. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.

2.     Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ve İnternet Sitesi, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra Kullanıcılar tarafından gönderilen dosyaları, her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranlarına uygun olarak ve teslim tarihi içerisinde basıp göndermekle yükümlüdür. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ve İnternet Sitesi, kullanıcılar tarafından gönderilen tasarımları kontrol etmek veya değiştirmek ile de yükümlü değildir. Bu kapsamda Kullanıcılar, siparişlerinin yüklenebilmesi ve baskıya geçmesi için İnternet Sitesi’nde gösterilen ödemeyi eksiksiz olarak ve tek seferde yapmakla yükümlüdür. Baskı için onay verildikten sonra değişiklik, iade ve iptal işlemi mümkün değildir. Bu nedenle, Kullanıcılar tarafından onay verilen işlerde ve ürünlerde oluşabilecek tasarım hatalarından Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri  ve İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.     Kullanıcılar, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul ederler. Bununla birlikte Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden verilen hizmetlerin talep edilen şekilde verilebilmesi için İnternet Sitesi’ne kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, İnternet Sitesi’nden satın aldıkları ürünlerin adreslerine ulaşmaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girdikleri bilgilerin tam, doğru ve gerçeğe uygun olduklarını ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4.     Ürünlere ait kargo bilgileri ve teslimatın takibine ilişkin uyarı, İnternet Sitesi tarafından Kullanıcılar’ın kayıt veya satın alma anında verdikleri e-posta adresine bildirilecektir. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ndeki ilgili bölüme e-posta adreslerini hiç, tam veya gerçeğe uygun şekilde girmemeleri halinde Kullanıcılar, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin kendilerine kargo bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bildirimde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

5.     Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri  başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5651 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemleri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

6.     Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası’nda belirlenen kurallar uyarınca ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.

7.     Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

8.     İnternet Sitesi’nden 18 yaşından küçük kişiler alışveriş yapamazlar. İnternet Sitesi’nde 18 yaşın altındaki kişilere yönelik ürünler satışa sunulabilir; ancak bu ürünler kanunen reşit kişiler tarafından satın alınmak üzere satışa sunulmuştur.

9.     Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

10.  İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her neviden içerikler Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

11.  İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklerin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’ nin dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.

12.  İçeriklerin ve ara yüzün Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin yazılı onayı olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

13.  İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlanabilir. Bu bağlantıların varlığı, İnternet Sitesi dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek İnternet Sitesi dışında kalan içeriklerden dolayı Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul ederler.

14.  İnternet Sitesi’ne yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir.

15.  Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, kendilerine sunulan ödeme ekranlarını takip ederek satın alırlar. Kullanıcılar, ürünleri İnternet Sitesi’nde belirtilen fiyattan almayı, ürünün fiyatından kendilerine özel indirim talep etmeyeceklerini, İnternet Sitesi’nde ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16.  Kullanıcılar, ürünleri kendilerine sunulan ödeme seçeneklerinden ve ödeme yöntemlerinden birini kullanarak satın alırlar. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını İnternet Sitesi’nden duyurur. Bununla birlikte, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ’in bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur.

17.  Ürünlerin teslimatından sonra Kullanıcılar’ın yaptıkları ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesi, iptali veya Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri hesaplarından geri çekilmesi hallerinde ürünlerin teslimi de gerçekleştirilmez ya da gerçekleştirilmişse ilgili Kullanıcı ürünleri kullanmadan ve derhal Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ’ye iade etmekle yükümlüdür.

18.  Kullanıcılar’ın kendilerine teslim edilen ürünleri kontrol etmesi esastır. Bu kapsamda Kullanıcılar, kendilerine teslim edilen ürünleri teslim anında kontrol etmekle ve ürünlerin ayıplı olması veya ürün paketinin hasarlı olması ürünleri hasar tespit tutanağı tutarak kargo şirketine iade etmekle yükümlüdür.

19.  Kullanım Koşulları ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan diğer metinler olan eklerine aykırılık hallerinde Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Kullanıcılar, ödedikleri bedelin iadesi haricinde bir tazmin talebinde bulunamaz.

20.  Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin üyeliği sona erdirmek ve ilgili Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girişini engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

21.  Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nde yapılan faaliyetin sona erdirilmesi halinde kendiliğinden yürürlükten kalkar. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri işini, ticari ortaklığını ve İnternet Sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşulları ve eklerine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri İnternet Sitesi’nden sunulan hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

22.  Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin, hiçbir koşulda İnternet Sitesi’nin kullanımı ve Kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler konusunda sorumluluğu bulunmamaktadır. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’nin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

23.  Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesindeki tüm bilgi, resim, “onlinematbaacim” markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve belirtilen tüm içerikler hukuken koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir içerik,  önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

2.     Diğer Hükümler

1.     İnternet Sitesi’nden erişilen içerikler ile Kullanıcılar’ın bilgileri İnternet Sitesi’nin, İnternet Sitesi’nin veri tabanının ve ara yüzünün, tasarımı, metinleri, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nin tüm bileşenleri Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ’ye  aittir ve/veya Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri  tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Bu kapsamda, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ’nin sayılan bileşenlerden ayrı ayrı ve/veya İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.

2.     Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’ne yüklenmemiş olan her türlü resim, grafik, fotoğraf veya benzeri türden içerikler Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri’ne aittir veya bu içerikler Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri tarafından yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu içeriklerin izinsiz kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, izinsiz paylaşılması, yeniden satılması veya İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilmeyen sair şekillerde kullanımı; telif hakları ihlali, sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve haksız rekabet başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın ihlalini doğurabilir. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri böyle bir durumda ihlali, tecavüzü veya sair hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak ve/veya yasal haklarını tesis amacıyla her türlü hukuki önlemi alma hakkını haizdir.

3.     Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylardır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; her türlü doğal afet, kötü hava koşulları; isyan, savaş, grev, lokavt ve terör olayları; iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri ve elektrik kesintisi, makine arızaları gibi durumlar da mücbir sebep olarak değerlendirilir. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri  mücbir sebep hallerinde İnternet Sitesi’nden verilen hizmetten doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri bakımından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak ve belirtilen durumlar bakımından Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri ’nin Kullanıcılar’ın herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.

4.     İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları kapsamında doğan hukuki ilişkilerin sevk ve idaresinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.     İşbu Kullanım Koşulları, Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar bakımından yürürlük kazanmaktadır. İnternet Sitesi’nde yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmesi, İade Politikası ve Gizlilik Politikası metinleri başta olmak üzere tüm metinler işbu Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Rika Bilişim Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu Kullanım Koşulları’nı ve eklerini dilediği zaman güncelleyebilir veya sair şekilde değiştirebilir.